Unik simuleringsmodel bag Bornholms energistrategi
12. december 2016
MichaelBergLarsen (30 articles)
Share

Unik simuleringsmodel bag Bornholms energistrategi

I 2025 skal Bornholm være et CO2-neutralt samfund baseret på vedvarende og bæredygtig energi. Det betyder, at vi de næste 10 år skal reducere vores CO2-udslip med 286.500 tons. Det kræver en strategi. Den nye bornholmske energistrategi er spækket med fakta. Simuleringsmodellen skaber præcise scenarier. Det giver mulighed for strategiske beslutninger, der også er ’kloge’ om 15 år.

 

Energiudvikling Bornholm /Energistrategi-kommunikation/ 2016/ Tekst, redigering og
grafisk produktion af strategi, inkluvis kort, grafikker med mere / 

Hvordan får vi truffet de rigtige beslutninger og foretaget de rigtige investeringer i den rigtige rækkefølge, samtidig med at vi når målsætningen om, at Bornholm skal være CO2-neutralt samfund i 2025? Hvordan får vi mest muligt ud af investeringerne, så det hænger sammen samfundsøkonomisk?

Hvordan får vi udnyttet de ressourcer, vi kan få fra solen og vinden? Begge dele findes i så rigelige mængder – og teknologien til at ‘høste’ dem er der.

Hvordan får vi strøm og varme på en overskyet og vindstille dag? Hvordan sikrer vi, at der altid er strøm nok? Og hvordan håndterer vi de gigantiske strøm på dage, hvor solen skinner fra en skyfri himmel og sydøsten vinden når op på 22 meter i sekundet? Skal vi kunne lagre overskudsstrømmen?

I hvor stort omfang skal de bornholmske husstande reducere deres forbrug af strøm og varme, for at vi kan komme i mål? Og hvordan griber man den opgave an?

Hvordan sikrer man, at de forskellige energisystemer spiller optimalt sammen – og samtidig hænger sammen økonomisk for aktørerne inden for energiområdet og for det bornholmske samfund ?

Hvordan etablerer man ressource-effektive og fælles målsætninger for alle operatører under hensyntagen til aktuelle drift- og markedsbetingelser?

Hvordan udnytter man alle potentialerne i værdikæden: Fra behovet i den enkelte husholdning, via net- og lagringsenheder, til nuværende og fremtidige teknologiplatforme hos forsyningsselskaberne?

Spørgsmålene står i kø og svarene er ikke altid indlysende. Men Bornholms nye energistrategi er robust, effektiv, fleksibel og så skarp, at der kan træffes beslutninger, der også er kloge om 10-15 år.

Via projektet »Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund« har energisektoren på Bornholm udviklet en energistrategi, hvis dna kan beskrives med to sætninger: Gode beslutninger kræver viden. Bedre resultater med smarte beslutninger.

Projektet har skabt et helt ny og unik platform for udvikling af energistrategier – og den bornholmske strategiske energiplan sætter helt nye standarder ved at være solidt forankret i massive mængder bornholmske fakta.

Første skridt var at lave et samarbejds-forum for alle kompetencer og vidensressourcer i den bornholmske energisektor. Fundamentet for samarbejdet var en 100 procent faktabaseret simuleringsmodel.fa

Simuleringsmodellen håndterer  data baseret på en fuldstændig kortlægning af energiforbruget på Bornholm: varme, el og landstransport. Etablering af data og dialogen undervejs har skabt afklaring, ny viden, fælles erkendelser og et meget præcist overblik over udfordringerne, samt i et vist omfang afpolitiseret de strategiske beslutninger. Det gør strategien robust og konkret. Og samtidig er det blevet langt lettere at komme fra ’hvad’ og ’hvor meget’ til ’hvordan’.

Det gør, at konsekvenserne af enhver ændring i systemet kan beregnes, herunder forsyningsikkerheden. Det gør samtidig, at samarbejdet mellem energiaktørerne kommer til at ske med udgangspunkt i fakta. Det sætter nogle gode rammer for en konstruktiv dialog.

Simuleringsmodellen tester, integrerer, synkroniserer og prioriterer løsninger i et virtuelt miljø og skaber scenarier på basis af rå mængder virkelighedsnære data og relationer: forbrug af strøm og varme, markeder, geografi, teknologi, forsyningssikkerhed, lovgivning og økonomisk råderum. Simuleringsmodellen bliver brugt til at skabe forskellige  scenarier, som  giver et godt beslutningsgrundlag.

FAKTA

Den strategiske energiplan er udarbejdet af Energy Innovation Bornholm, som er en erhvervsdrivende forening stiftet af BOFA, Bornholms Forsyning, Rønne Vand og Varme samt Østkraft  i samarbejde med BAT, Business Center Bornholm, Bornholms Regionskommune og firmaet Logics. Den nye bornholmske energistrategi er en del af projektet ªDemonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset øsamfund.´ Projektet er  finansieret af Energistyrelsens superpulje og puljen til strategisk energiplanlægning.

MichaelBergLarsen