Tænk, hvis Bornholm knækker kurven
15. december 2016
MichaelBergLarsen (30 articles)
Share

Tænk, hvis Bornholm knækker kurven

Tænk. Tænk, hvis Bornholm knækker kurven. Her er nogle tanker om befolkningsgrundlaget på Bornholm: Stabilt negative kurver knækker drastisk på et tidspunkt. Der er tegn på, at denne dynamik måske rammer Bornholm inden længe.

af MICHAEL BERG LARSEN

Jeg har opdaget noget uhyggeligt. Der er nogen her på Bornholm, der sætter deres huse til salg. Ikke for at flytte lige her og nu. Men for at være klar til at flytte, for at kunne flytte. Hurtigt. Der sker med andre ord en klargøring. En forberedelse. Og klargøringen sker selv om hus-salget giver et stort minus på kontoen. Man er med andre ord villig til at gældssætte sig for at få frihed til og mulighed for at flytte fra øen. Var der tale om en skibskatastrofe, kunne man sige, rotterne er ved at tage redningsveste på.

Måske kun et enkelt – måske ensomt – tegn i tiden. Måske. Men…

Uden at have tilegnet mig særlig dyb viden om statistik og regional udvikling – så virker det logisk og indlysende, at når en kurve (in casu: antallet af hoveder på øen) har udviklet sig stabilt negativt over en lang periode, så bliver kurven på et eller andet tidspunkt ramt af en kraftigere og mere dynamisk udvikling – og falder brat.

Spørgsmålet er om de ovennævnte rotter med redningsveste er det første spæde tegn på, at den negative befolkningsudvikling inden længe speeder kraftigt op. Samtidig har vi en finansiel krise. Bankerne vil ikke investere i Bornholm. De ser, opfatter, sanser – måske på samme måde som rotterne med redningsveste – at det kun går én vej, og det er nedad.

De finansielle værktøjers risikovurderinger på Bornholm er meget, meget stramme – og ikke kun for så vidt angår huspriser. Pengene har mere eller mindre opgivet Bornholm – and I actually don’t blame them. Den konstant negative befolkningsudvikling tyder jo alt andet lige på, at Bornholm er under afvikling.

Derfor er tiden – mere end – moden til at få knækket grafen over den negative befolkningsudvikling på Bornholm. Dét burde være det centrale politiske projekt på Bornholm. Tilflytning burde løftes op i økonomi-udvalget. Ambitionerne burde skrues op.

Bornholms Regionskommune knækker ikke kurven med den nuværende prioritering, hvor man – lidt polemisk – kan hævde, at kommunen har frasagt sig ansvaret ved at udlicitere det væsentligste politiske projekt til Business Center Bornholm – og bemandet udfordringen med en enkelt medarbejder med begrænset budget. Al ære og respekt for denne medarbejders indsats i øvrigt. Men det løser ingenting – og har vel – igen lidt polemisk – ingen anden funktion end at agere holdkæftbolsje.

Man behøver ikke have læst på Niels Brock for at kunne fastslå, at en dagbladsrubrik som »Bornholm knækker kurven« har en enorm værdi og et helt enormt effekt-perspektiv – både micro, macro og maxi-wise. Lad os – for eksperimentets skyld – anslå, at en dagbladsrubrik som »Bornholm knækker kurven« har en værdi for det bornholmske samfund på 200 mio. kroner over 10 år – nye penge, nye initiativer, nye investeringer, mere kraft, ny dynamik, ny optimisme, mere stolthed, mere fremdrift, mere engagement, mere medvind i ministerierne, mere medvind i bankerne, forhøjet social kapital også videre. Det er vel ikke helt urealistisk.

Samtidig ville man – teoretisk, cost benefit-wise, for the sake of argument – kunne indregne et beløb – svarende til det økonomiske tab, vi garanteret får, hvis vi ikke gør noget. Og det er måske noget lettere at beregne og estimere. Slag på tasken: 200 mio. kroner.

Derfor vil man kunne hævde, at dagbladsrubrikken »Bornholm knækker kurven« er 400 mio. kroner værd – over 10 år.

Ergo: Hvis vi ikke gør noget, taber vi 200 mio. Hvis vi gør noget – og er succesfulde – så vinder vi 200 mio. Foruden de 400 tabte millioner, så er der jo også mere driftsmæssige fordele ved at knække kurven. Vi ved, at et tabt cpr-nummer koster 55.000 kroner. De samme penge får vi for et vundet cpr-nummer. Der er altså også andre mulige økonomiske gevinster i projektet – både på kort og på langt sigt.

Det er da værd at tænke over.

Tags Bornholm

MichaelBergLarsen