Fanget af vand – muligheder og udfordringer
31. december 2016
MichaelBergLarsen (30 articles)
Share

Fanget af vand – muligheder og udfordringer

Bornholm er en lille verden. Det giver muligheder. Det giver udfordringer. Både som familie, arbejdstager og arbejdstilbyder (arbejdsgiver)

 

Lokalavisen Bornholm tænkte den 05.11.2008 følgende tanker:

 

af MICHAEL BERG LARSEN

Vælger man at bosætte sig på en lille ø, købe hus i en lille by og sende sine børn i en lille skole, så giver det nogle muligheder. Og en lang række begrænsninger.

Hver gang man vælger noget til, vælger man noget fra. Sådan er det. Det gælder i stort set alle livets forhold.

Den ansvarsfulde og meget ressourcestærke forældre bogfører selvfølgelig fordelene med et smil, men tager samtidig livtag med begrænsningerne, nedbryder dem og søsætter nogle projekter og initiativer, der gør, at afkommet ikke bliver handikappet af den lille verdens begrænsninger resten af livet.

For lilleverdenen er overskuelig. Konflikterne er få og ufarlige. Livet er langsomt og trygheden nærmest massiv. I hvert fald sammenlignet med den verden, der er på den anden side af vandet. Og som 15-årig har børnene måske stadigvæk ikke fundet ud af, at man rent faktisk kan låse sin cykel. Man rejser ud: Se min dreng, det her er et tog. Man drager til Høje Gladsaxe, Horsens, Århus, Jelling og Skagen: Se min dreng, verden er mangfoldig.

Man drager til Rom. Se min dreng, man kan godt have ambitioner og bygge store springvand og trapper.

Man sender afkommet på efterskole – og man tager snakken om lilleverdenens fordele og begrænsninger, når poden er blevet gammel nok til at sidde stille og høre efter i mere end fem minutter.

På samme måde kan man anskue arbejdsmarkedet på Bornholm. Fordele og ulemper. Muligheder og begrænsninger.

Nogle har valgt at drive virksomhed på Bornholm. Det giver nogle muligheder. Og nogle begrænsninger. Blandt begrænsningerne er, at der – naturligt nok – mangler dynamik på arbejdsmarkedet. Og

det er alt sammen vandets skyld.

Det vælter ikke nødvendigvis ind med kvalificerede ansøgninger til alle stillinger. Og nogle gange ansætter man folk, der – næsten – har de rigtige kvalifikationer. Det er alt andet lige sværere at fyre en medarbejder på Bornholm, end det f.eks. er i Glostrup. Konsekvenserne af en fyreseddel er dels meget synlige og kan afhængig af situationen i værste fald betyde, at den fyrede medarbejder bliver nødt til at sælge hus og flytte fra øen. Og i den situation vil det kun være menneskeligt, hvis der er ledere, som mister modet og træder på bremsen.

Det er alt andet lige sværere for en tømrer fra Hasle at tage en – måske nødvendig – konflikt med sin arbejdsgiver, end det er for en tømrer fra Helsinge. For hvis konflikten skulle gå i hårdknude, hvad så? Man kan jo ikke bare køre over kommunegrænsen og finde en ny arbejdsgiver. Som man kan i Glostrup eller i Helsinge.

Både lønmodtager og arbejdsgiver er underlagt nogle begrænsninger. Både lønmodtager og arbejdsgiver er fanget af vandet.

Bornholm er et særligt  sted i verden med unikke udfordringer. Måske ligger der en udfordring gemt i at udvikle en unik model, der tager livtag med de indbyggede begrænsninger på det bornholmske arbejdsmarked.

Tags Bornholm

MichaelBergLarsen