Mere økologi og mere industrilandbrug. Tak.
31. december 2016
MichaelBergLarsen (30 articles)
Share

Mere økologi og mere industrilandbrug. Tak.

Endelig i 2016 kom vi så vidt, at økologi blev en del af Bright Green Island-strategien. Regionskommunen vedtog en målsætning om, at 20 procent af det bornholmske landbrugsområde skal dyrkes økologisk inden 2025.

 

Lokalavisen Bornholm var på forkant og bragte 07.01.2009 følgende leder:

 

af MICHAEL BERG LARSEN

I 2014 skal Bornholm kunne leve op til den flotte titel ‘Bright Green Island’. Den lysegrønne ø eller den kloge grønne ø’ – afhængig af, hvor man lægger trykket.

Og trods skepsis, så er interessen fra omverdenen markant og stigende: Vindkraft, biokraft, en ambitiøs klimakommune, el-bilsprojekter, 2. generations bioethanolprojekt. Bornholm er på forkant.

Set udefra kan det undre, at økologien overhovedet ikke er taget med i strategien. Dels fordi økologi er fremtiden. Alle vækstkurver peger – trods finanskrise – opad. Dels fordi Bornholm i forvejen er stærk på fødevarer. Og selvfølgelig fordi økologi har en kommunikationskraft, der slår hårdere end f.eks. tekniske anlæg og sofistikerede kemiske løsninger.

Den lokale landsbrugstop har gennem årene udvist ‘modvilje’ mod eller – lidt pænere – manglende verbal opbakning til økologien. Og det kan have lagt en dæmper på lysten til at supplere Bright Green Islandstrategien med økologi. Men ærgerligt er det.

Modsætningerne mellem økologisk landbrug og industrialiseret landbrug er politiske – ikke reelle. Derfor skal der sættes fart på en yderligere industrialisering af det bornholmske landbrug. Og derfor skal der sættes skub i udviklingen af en egentlig økologisk produktion her på øen.

Bornholmsk landbrug anno 2009 er industri. Det kan ses i landskabet, hvor grimme bygninger, gyllebeholdere og fodersiloer er et decideret fremmedelement. Det kan ses på vejene, hvor store og tunge køretøjer øger trafikusikkerheden og reducerer holdbarheden af den regionskommunalt udlagte asfalt.

Man kunne hævde, at en yderligere industrialisering af det bornholmske landbrug har nået grænsen, hvis man fortsætter med den nuværende, decentrale strategi.

Vision 2030 for det bornholmske landbrug kunne være at f.eks. svineproduktionen samles i et særligt industriområde. Byg gerne et højhus til grisene, så tyngdekraften sørger for transport af gylle til det nye biogasanlægget. Stordriftsfordelene vil være indlysende – behovet for medarbejdere, foder og transport af enhver art vil reduceres mærkbart. Griselandmændene vil kunne holde ferie og leve et mere normalt liv. Myndigheds- og driftskontrol bliver langt lettere. Der vil blive luft til seriøse investeringer i miljøhensyn og kontrol. Og andelstanken er vel ikke længere væk, end at den kan revitaliseres til den tid. En nedgravet rørledning sørger for, at den afgassede gylle kommer retur til markerne.

Mælkebønderne slipper køerne løs. Og langs vejen blomstrer små og specialiserede økologiske landbrug. Og ja – udfordringerne hober sig op. Hvad med alle bygningerne og siloerne? Men husk – det er bedre at have en strategi, end blot at fortsætte i samme, uholdbare spor.

MichaelBergLarsen