Grafisk design

Grafisk design er mere end bare farver og fonte

Skal du grave et hul, bruger du en skovl. Skal du grave et stort hul bruger du en gravko. Sådan er det også med
kommunikation. Man vælger værktøjer efter opgavens udfordringer.

 

Enhver tekst har sin egen tone. Den har et skræddersyet indhold, en given længde og et bevidst valg eller fravalg af udvalgte ord.

Tekst og grafisk design hænger uløseligt sammen. For valget af farver, skrifttyper og illustrationer hænger sammen med de målsætninger, behov eller udfordringer.

Bergsbureau er leveringsdygtig i alle typer af grafisk design. Enten af egen drift  eller – hvis opgaven kræver det – ved hjælp af et stort netværk af gode kolleger.