Spændvidde

Bureauets spændvidde

Nedenstående er korte beskrivelser fra projekter, koncepter og idéer, som jeg gennem årene har haft mulighed for at blande mig i – og som måske har blivende værdi. Rækkefølgen er ganske ukronologisk.

 

Lokalavisen Bornholm

Chefredaktør for Lokalavisen Bornholm. Herunder udvikling af redaktionelt og grafisk koncept for både avis og website. Udvikling af annoncekoncepter. Avisen var i krig med Bornholms Tidende i næsten tre år og nåede mere end 150 udgivelser, inden ejerkredsen trak stikket. Undervejs nåede avisen også at blive en del af Berlingske Media-koncernen.
Læs mere om »det vildeste ride i mit liv«.


 

Bogen World wide web for beslutningstagere

Resarch, planlængning, cases, tekster og redaktion af bogen »World wide web for beslutningstagere« i samarbejde med Palle Smed, Carsten Levin og Erik Ambjørn.

 


 

Nyheden er halveret på 30 år

Mediespeciale produceret på 7. semester på Danmarks Journalisthøjskole. Udvikling af analyseværktøj til at vurdere og måle nyheders effektivitet, herunder begrebet nyhedskoefficienten. Artikler i Danmarks Journalistforbunds medlemsblad og det videnskabelige tidsskrift Nordisk Journalistik. Hele specialet blev solgt som undervisningsmateriale til 1. semester på Journalisthøjskolen.
Læs ‘Med næsen i trekanten’.

 


 

Fishfabrica

Intellektuel medejer af tankerne bag konceptet Fishfabrica, der kort kan sammenfattes således: »Når dagen er gået, blusser bålet og stammen mødes. Udveksler erfaringer, tænker tanker, fortæller historier, inspirerer hinanden, planlægger næste dags jagt. Fish Fabrica er en drøm. En drøm om et kæmpe bål. Et bål, hvor kreative stammer fra Danmark og Baltikum kan mødes for at strides, tage livtag med hinanden og verden. Fish Fabrica er et internationalt refugium for nye tanker og idéer. Fish Fabrica er et unikt sted, et sted hvor unge designere, tekst-, film og foto-mennesker sætter nye dagsordener for kreativitet, koncepter, kommunikation og kammerateri. Vi lever i idéernes verden, hvor overlevelse afhænger af evnen til at skabe idéer og omsætte dem til forretningskoncpeter. Fish Fabrica er et skridt ind i den kreative økonomi. Et skridt, der skaber de nye alliancer mellem virksomheder, sektorer og geografier.«
Se kopi af hjemmesiden her

 


 

Kreativ Bornholm – et strategiforslag til Vækstforum

Konsulent Flemming Madsen fik opgaven med at ’udfordre’ Bornholm til at tage oplevelsesøkonomien nærmere i åsyn. Ud af det kom der en lang række gode rapporter. Undertegnede bidrog med manifestet »kreativ kraft bornholm«. Efterfølgende har Bornholms Vækstforum taget herr Madsens rapporter til sig og vækststrategien for Bornholm hedder nu »Det unikke Bornholm – vækst via kreativitet og kvalitet.« .
Download hovedrapporten (pdf)
Download afsnittet om kreative potentiale (pdf)

 


 

Konnect Kommunikation og Bornwood

Etablerede sammen med Torben Villumsen og Ole Sundberg firmaet Konnect Kommunikation ApS i 2001. Konnect blev født i et privatorganiseret og finansieret netværk for kommunikationsfolk på Bornholm initieret og drevet af undertegnede. Etablerede sammen med Anders Beier, Frank Eriksen og Torben Villumsen film- og fotostudiet Bornwood. I dag eksisterer Konnect ikke længere, men Konnect var egentlig et ganske spændende projekt. Jeg figuerer ikke på sitet, da jeg forlod Konnect fire måneder får firmaet gik konkurs.
Konnects hjemmeside pr. 27.20.2007.

 


 

 

Magasinet Bornholm

Idé-udvikler og redaktion af livstilsmagasinet Bornholm, der nu er udkommet i tre numre. Initiativer på Sydfyn og i Sønderjylland har udtrykt ønske at at etablere et lignende magasin. Etablering af web-sitet til magasinet hører også til mine milestones.
Download #1 (pdf, 29,4 mb)
Download #2 (pdf 6,7 mb)
Download #3 (pdf, 9,1 mb

 


 

Årsberetninger AHTS

Tekster til adskillige årsberetninger for Arbejdsgiverforeningen for Handel, transport og service. Til sidste fik jeg frie hænder til at gå på jagt efter de gode historier i organisationen. På basis af fem lange interviews med nøglepersoner udviklede artiklerne deres egne temaer – båret af nøglepersonernes engagement og vurderinger. Og først da jeg rent faktisk havde skrevet artiklerne, fik AHTS en fornemmelse af, hvad der kom til at stå i deres årsberetning.

 


 

Ny organisation i Dansk Industri

På opdrag af og i tæt samarbejde med Holmstrand Consulting bidrog undertegnede med analyser, strategi og tekster i forbindelse med en total omorganisering af en af Dansk Industris arbejdsgiverforeninger.

 


 

Max Havelaar – fair trade

Var en blandt flere founding fathers til Max Havelaar ordningen i Danmark. Var aktiv i U-landsimporten og gennemførte over to generalforsamlinger et strategi-skift, der muliggjorde etableringen af Max Havelaar. Skaffede også en del af startkapitalen via ansøgninger.
Max Havelaar (Fair Trade Danmark)

 


 

Det danske kulturinstitut i Rio

Iscenesatte – redaktion, koncept og layout – ansøgningen, der bevirkede, at »Kultur-Brian« og Folketingets Kulturudvalg fandt midler til at etablere et dansk kulturinstitut i Rio.
Se den her